Programmer – GRAVITY GAME TECH CO., LTD.

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

สร้าง พัฒนา และควบคุมดูแลโฮมเพจหรือเว็บบริการเกมส์ สร้าง พัฒนา และควบคุมดูแล พัฒนา Web Contents Ingame

คุณสมบัติ :

เพศชาย หรือ หญิง มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป สามารถพัฒนาโปรแกรม ด้วย ASP, .NET มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล MSSQL มีประสบการณ์พัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ มีความรู้เกี่ยวกับ การติดตั้ง IIS เพื่อให้บริการ Web Server มีประสบการณ์พัฒนาระบบ Billing จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความตั้งใจทำงาน, ขยันอดทน, มีความรับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา, ทัศนคติเชิงบวก, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

สวัสดิการ

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ โบนัส บัตรของขวัญวันเกิด กินเลี้ยงประจำเดือน ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสุรศักดิ์ GRAVITY GAME TECH CO., LTD. 

139 Sethiwan Tower 19 Fl.,

Pan Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel : 02-029-1650 Fax : 02-029-1630

Website : www.gravity.co.th

 

Source link

The post Programmer – GRAVITY GAME TECH CO., LTD. appeared first…

Read more
  • 0

HRIS Assistant Manager – THAI UNION GROUP PCL.

HRIS Assistant Manager

HRIS Assistant Manager generally functions under the supervision of a senior personnel and assists in analyzing and identifying opportunities for enhancing the business processes and their growth. He/she is responsible for overseeing the project development, right from its inception stage to its final completion and implementation stage.

Job responsibility

Infrastructure Management

Evaluates and defines improvements increased system reliability and performance. Integrates solutions with other applications and platforms based on business requirements

Policies, Procedures, and Standards

Adheres to policies, procedures and standards. Ensures and Contribute compliance with poli…
Read more
  • 0

Data Engineer – en world Thailand

Requirement

3-5 years experience in Data Engineering Designed and Developed a critical ingestion pipeline the business Data Analyzing and Design data and Script. Troubleshooting and ETL system and Database system. Experience in Support BI User to make decisions for product development and marketing strategies Skill in python , T-SQL, SQL.

Databases

Microsoft SQL Server Kafka (nice to have) Oracle Database Hadoop

Tool

SQL Developer Microsoft sql server management studio Power BI

Source link

The post Data Engineer – en world Thailand appeared first on Bangkok Jobs.

Source
Read more
  • 0

Sr. Front End Developer / Designer (Online gaming business) – 3PEOPLE Co., Ltd.

We are looking for a skilled Web Developer who will be responsible for developing and/or designing websites for game online business. You will be working alongside a team of other developers in creating, maintaining, and updating our websites, domain and hosting.

In order for you to succeed in this role, you will need to be proficient in HTML, CSS, WordPress and have solid knowledge and experience in programming applications. Also Design Experience is an advantage

 

 

Web Developer Responsibilities:

* Website and software application designing, building, or maintaining.

* Using scripting or authoring languages, management tools, content creation tools, applications and digital media.

* Conferring with teams to resolve conflicts, prioritize needs, develop content criteria, or choose solutions.

* Directing or performing Website updates.

* Developing or validating test routines and schedules to ensure tha…

Read more
  • 0

Database Develop/Admin (DBA) – Carabao Tawandang Co., Ltd.

        JobScope

???????????? ?????? DBA ????????? 3 ??

???? Database Admin Operation

?????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????? ?????????????????????????? ?????? ???????????? ??????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????? ???????????????????????? ?????? ????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????? ?????? ?????? ????????? MSSQL Database ?????????????? ?????? upgrade , migrate database ?????? ??????????? ??? ??????????????????????? MSSQL Database ?????? Monitoring ??? Investigate root cause ??? ???????? Production ??? ??????????????? SQL Server high availability ???? : Replication, Mirroring, Log  Shipping ??? Always On  ????????? Setup Configuration ??? Promote ???? ??????????????? ?????? ???????????? MSSQL Server : Backup & Restore, SQL Agent Job, Create Report, Usage Monitor ,…
Read more
  • 0

Database Administrator – Oracle (Urgent!!!) – Information Technology Group Co., Ltd.

 Work location: near BTS Ari

Job Descriptions

Created, reviewed and implemented maintenance plans on production servers. Installed Oracle database for new servers including develop and test environment. Created and maintained documentation for DBA standard operating procedures. Monitored and solved performance issues. Monitor databases for errors and perform problem determination and root cause analysis. Support and provide shell script if necessary. Validate customer backup and recover strategies provide recommendations as appropriate. Installs revised or new systems by proposing specifications and flowcharts; recommending optimum access techniques; coordinating installation requirements.

Job Qualifications

Bachelor’s degree in computer science or IT related field Work Experience more than 5 years Strong in Oracle database skill Knowledge in Credit Card and Banking will be as advantage

Source link

The post …

Read more
  • 0

Back End Node Developer – Thriving Company, Great Team – Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.

Stack: Node, Unit Testing; CI/CD and Nest.js 

Location: Bangkok

Salary: Up to 60,000THB 

Company:

Really good opportunity for a proficient Back End Web Developer who’s solid in Node.js. The company is thriving with projects that involve logistics, e-commerce, POS, and warehouse management. They’re building their own in-house IT team which down the line will become tech hub for the whole company group. So you’ll be one of the pioneers. 

Culture: 

Close-knit team, efficient communication 

Projects:

Currently focusing on web B2B, the team will build front end, back end, and portal for clients to use – this is an in-house project.

Responsibilities:

You’ll be working closely with …

Read more
  • 0

DevOps Engineer (True Money) – Ascend Group Co., Ltd.

  Key Responsibilities     ? Contribute to, and can lead, the design and development of CICD process, pipelines, automation services and solutions at Ascend Money on various platforms e.g. Openshift, Kubernetes, and Cloud (AWS, GCP)     ? Deliver technologies and solutions to all countries that True Money operates     ? Produce clear documents on implemented technologies and solutions     ? Regularly conduct knowledge sharings and workshops     ? Manage and maintain existing services and tools such as Jenkins, SonarQube, Vault, Kibana, ElasticSearch … etc     ? Improve Logging and Monitoring Dashboards for systems that have been implemented     ? Day-to-day support and collaboration with developers, infra, architect and QA teams, to influence design, operate and architect solutions in multitiered environments     ? Produce clear documentation for delivered solutions to the related team.     ? Align & Sync with…
Read more
  • 0

Sales Executive / Senior Sales Executive (Base Salary 30,000 – 50,000 THB. + commission) – Digital Associates Co., Ltd.

Responsibility

Growing sales volume, developing & maintaining the relationship with both existing and new accounts Manage the entire sales cycle from finding a client to securing a deal Preparing necessary documents for the clients Provide professional after-sales support to enhance the customers’ dedication Remain in frequent contact with the clients in your responsibility to understand their needs Respond to complaints and resolve issues aiming to customer contentment and the preservation of the company’s reputation Negotiate agreements and keep records of sales and data Maintain and update reports for the management team

Qualification

Proven experience as an Account Executive, or in other sales/customer service role 2 yrs.+ A business acumen Knowledge of market research, sales and negotiating principles Excellent communication/presentation skills and ability to build relationships Can do attitude, Proactive, pa…
Read more
  • 0

Solution Architect (Manager – FAVP Level) – Krungsri Consumer

Responsibilities :

 

Lead the preparation of technical plans and in liaison with business assurance and project staff ensure that appropriate technical resources are made available. Support a change program or project through the preparation of technical plans and application of design principles that comply with enterprise and solution architecture standards. Assess the project and solution architecture, provide architectural impact analysis and explain architectural dependencies to project team. Provide advice on technical aspects of solution development and integration (including requests for changes, deviations from specifications, etc.) Produce specifications of cloud-base or on-premises components, tiers and interfaces for translation into detailed designs using selected services and products. Ensure that relevant technical strategies, policies, standards and practices are applied correctly. Ensure that appropriate tools and methods are…
Read more
  • 0